Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Ukas program

20. Mars 2020

Det er annerledes dager for oss alle.  Da gjelder det å være kreative og også finne andre måte å dele fellesskapet på. Søndag 22.3 er alle på Facebook invitert til å delta på gudstjeneste fra Moss menighet. Det er våre tilsynsprester Knut Refsdal og Ingull Grefslie som vil lede denne, som sendes fra Knut Refsdal sin side. De har sendt oss følgende invitasjon:

Søndag 22. mars lager vi et felles møtested på nett for metodister i Norge. Det blir en enkel gudstjeneste ved tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal. Gudstjenesten inkluderer nattverd. De som ønsker å delta i nattverden bes om å ha brød og juice tilgjengelig. Nattverdelementene blir innviet og konsumert i kirkens fellesskap der Kristus er til stede. Nattverden kan utvides til å inkludere de som er forhindret fra å delta (på grunn av alder, sykdom eller liknende forhold). Slik nattverdfeiring er kun mulig som en del av en direktesendt online-gudstjeneste, der folk deltar i sanntid. Hvis opptak av slike online-gudstjenester blir gjort tilgjengelige på et senere tidspunkt, bør lyttere/seere gjøres oppmerksom på at nattverd kun er mulig når man deltar i sanntid.

Utover dette er det også etter hvert lagt ut mye på nett som man kan se og lytte til. Både på Facebook og ulike sider. Blant annet legger Den norske kirke daglig ut mye av både andakter, musikkandakter, samlinger for barn etc. Her kan man gå inn på kirken.no.

Vi har også fått føgende invitasjon fra Sagene kirke:

Staben i Sagene kirke i Oslo ønsker å starte dagen med å være sammen over nett, «sammen i Ånden» som de gamle ofte uttrykket det. Hver dag kl. 8.30 inviteres du til å delta på en kort TV-sendt morgengudstjeneste i Sagene kirke. Vi lytter, ber, leser en tekst, tenner lys og synger sammen. Om du står opp senere så er gudstjenestene tilgjengelig hele dagen og dagene etter. Og husk, vi skal møtes igjen, ansikt til ansikt, snart. Mist ikke motet. https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/sageneogiladalen/aktuelt/2020%20morgengudstjenester/ Eller følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/sagenekirke/

Ellers tenker jeg at telefonen kanskje er vår viktigste kanal akkurat nå. Særlig de som sitter alene betyr det mye for å høre en kjent stemme og kunne samtale uten å kjenne uro for smitte.

I Jeremia 29.11 leser vi:

Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

La oss huske hverandre i våre tanker og bønner!

Med ønske om Guds fred og en velsignet og god helg til dere alle!

Hilsen pastor Steinar Hjerpseth

Nytt fra Metodistkirken
Dagens andakt er ved prest Øystein Brinch. Les mer
Powered by Cornerstone