Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Gudstjeneste for små og store

Vil du at barnet ditt skal oppleve en levende kristen tradisjon i en kontekst som hører hjemme i 2016? Vil du oppleve felleskap med barna dine og andre familier under kirkens høye tak?

Hver 2. søndag i måneden er det gudstjeneste for små og store i Metodistkirken på Bjølsen. Dette er et familiekonsept for barn i alle aldre, deres foreldre og besteforeldre. Vi fokuserer på barnas tilstedeværelse - i gudsriket og i gudstjenesten.

Metodistkirken ønsker å være et folk med åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører. Kom til fest og fordypning for kropp, sjel og ånd, kreativ preken, sang for barn og voksne og åpen bønnevandring med lystenning, fruktfat, bønnelapper og mye mer - ikke minst boller og kaffe fra Bjølsen Bakeri.

Velkommen!

Powered by Cornerstone