Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Festkomite

GRUPPE NAVN OPPGAVE
1

Johanne M.
Turid S.
Marit T.
Elisabeth S.
Elin M.

17. februar: generasjonsgudstjeneste med kirketorg

2. påskedag

10. juni: takkedagen kl. 18.00 (2. pinsedag)

2

Wenche S.
Knut E.
Udaja S.
Rut G.
Lenka S.
Hildegunn T.

24. mars. vårofferdag, generasjonsgudstjeneste

5. mai: Solidaritetsgruppa

Samlingsdagen i august

3

Aslaug S.
Kari B.
Jean H.
Trine S.
Cathrine G.

7. januar: juletrefest

24. mars: vårofferdag, generasjonsgudstjeneste

9. mai: menighetskonferanse kl. 18.00

 

Dato Grupper Oppgave Hva/når
07.01.19 3   Juletrefest
17.02.19 1 Kirketorg Kl. 11.00 generasjon
24.03.19 2 + 3   Kl. 11.00 Våroffer/generasjonsgudstjeneste
22.04.19 1 Påskelam m.m. Kl. 17.00 2. påskedag
05.05.19 2   Kl. 11.00 Solidaritetsgudstjeneste
09.05.19 3   Kl. 18.00 Menighetskonferanse
10.06.19 1 Kveld 2. pinsedag Kl. 18.00 Takkedagen
25.08.19 2   Kl. 11.00 Samlingsdagen

Kan du ikke møte når det er din gruppe må du gi beskjed til den som står først i din gruppe. Skaff vikar!
Disse kan spørres om det trengs flere personer:

  • Kjerstin Winge
  • Anne-Gunnhild Grinna
Powered by Cornerstone