Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Festkomite

GRUPPE NAVN OPPGAVE
1

Johanne M.
Turid S.
Marit T.
Elisabeth S.
Elin M.

Samlingsdag 26/8
Julekonsert 16/12

2

Wenche S.
Knut E.
Udaja S.
Rut G.
Lenka S.
Hildegunn T.

Generasjonsgudstjeneste 7.10
Kirkekaffe 2. juledag

3

Aslaug S.
Kari B.
Jean H.
Trine S.
Cathrine G.

Generasjonsgudstjeneste 2.12
Juletrefest 30.12

 

Dato Grupper Oppgave Hva/når
26/08/18 1   Kl. 11.00 Samlingsdagen
07/10/18 2   Kl. 11.00 Høstoffer
02/12/18 3   Kl. 11.00 MBU/generasjonsgudstjeneste
16/12/18 1   Kl. 18.00 Julekonsert
26.12.18 2   Kl. 11.00 Julekirkekaffe

Kan du ikke møte når det er din gruppe må du gi beskjed til den som står først i din gruppe. Skaff vikar!
Disse kan spørres om det trengs flere personer:

  • Kjerstin Winge
  • Anne-Gunnhild Grinna
Powered by Cornerstone