Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Festkomite høst 2019

GRUPPE NAVN OPPGAVE
1

Johanne M.
Anne H.
Marit T.
Elisabeth S.
Elin M.

6. okt. generasjonsgudstj.

15. des. julekonsert

2

Wenche S.
Knut E.
Hildegunn T.
Udaja S.
Rut G.
Lenka S.

18. aug. samlingsdagen

27. okt. kveldsgudstj. Høstoffer

26. des. høytidsgudstj.

3

Aslaug S.
Kari B.
Jean H.
Trine S.
Cathrine G.

1. sept. generasjonsgudstj.

1. des. generasjonsgudstj.

Juletrefest

 

Dato Grupper Oppgave Hva/når
18.08.19 2   11.00 Samlingsdag
01.09.19 3   11.00 Generasjonsgudstjeneste
06.10.19 1   11.00 Generasjonsgudstjeneste
27.10.19 2   18.30 Kveldsgudstjeneste, høstoffer
01.12.19 3   11.00 Generasjonsgudstjeneste
15.12.19 1   18.00 Julekonsert
26.12.19 2   11.00 Høytidsgudstjeneste
  3 Juletrefest  

Kan du ikke møte når det er din gruppe må du gi beskjed til den som står først i din gruppe. Skaff vikar!
Disse kan spørres om det trengs flere personer:

  • Anne-Gunnhild Grinna
Powered by Cornerstone