Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Den engelske metodistkirken og den en angelikanske kirken mot dypere gjensidig anerekjennelse
Den engelske metodistkirken og den en angelikanske kirken mot dypere gjensidig anerekjennelse

Den engelske metodistkirken og den en angelikanske kirken mot dypere gjensidig anerekjennelse

2018-02-13

På sin synode har den angelikanske kirken, den engelske kirken, med stort flertall vedtatt å gå videre med samtaler med den engelske metodistkirken om en dyp gjensidig anerkjennelse av hverandre.

De to kirkesamfunnene har vært i slike samtaler i lang tid, og undertegnet en begrenset avtale i 2003. En felles kommisjon har siden den gang arbeidet videre med spørsmålene og la frem en rekke forslag i 2014.

En ny avtale vil på flere måter minne om vår egen "Nådens fellesskap" som Metodistkirken i Norge inngikk med Den Norske Kirke i 1997. Avtalen vil innkludere en gjensidig anerkjennelse av de ordinerte i begge kirkesamfunn, og kan endre måten Metodistkirken ledes på.

Det skal nå arbeides videre med konkretisering av spørsmålene og Metodistkirken er ventet å gjennomføre en lignende debatt enten til sommeren, eller sommeren 2019.

 

Metodistkirken ble født ut av den angelikansk kirken gjennom konflikter mellom den metodistiske bevegelsen og kirken. John Wesley ønsket ikke å danne et eget kirkesamfunn, men arbeidet for en fornyelse av kirken. Bruddet mellom den metodistiske bevegelsen og dannelsen av Metodistkirken skapte et skille som mange i de to kirkene nå ønsker å bygge bro over.

Christopher Cocksworth, biskop av Coventry, som ledet kommisjonen som utarbeidet forslagene, sa at forslagene 'arbeider for en heling av den tragiske splittelsen i den angelikanske kirken som John Wesley kjempet så hardt for å unngå, og som var så smertefullt for hans bror. Det var en revne gjennom grunnmuren i kirken.'

 

Du kan lese mer her:

Christian Today

Yorkpress

Metodistkirken

 

Powered by Cornerstone