Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Ledig stilling i Fredrikstad
Ledig stilling i Fredrikstad

Ledig stilling i Fredrikstad

2020-03-25

Ledig 50% stilling som menighetsleder fra 01.08.2020. Vikariat

 

Petrikirken på Kjølberg er en livskraftig lokalmenighet i Fredrikstad med tilhørighet i Metodistkirken i Norge. Vi er en tradisjonsrik virksomhet som har drevet kirkelig arbeid i vår bydel i mer enn 140 år. Vår visjon er å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Petrikirken ligger i et område med stor tilflytting av yngre familier. Det er utarbeidet en menighetsutviklingsplan for kirken, og der har arbeidet med barn, ungdom og familier en sentral plass. I dag har vi speiderarbeid, konfirmantarbeid og musikk-/kor-/klubbarbeid for barn og unge. Utover dette har menigheten gospelkor for voksne, samt flere godt etablerte fellesskap for eldre.  
 

I forbindelse med at vår mangeårige prest har oppnådd pensjonsalder og av den grunn ønsker å trappe ned sin stilling, skal Petrikirken ansette en menighetsleder. Stillingen vil være et vikariat for deler av nåværende prestestilling. Vikariatet starter 01.08.20 og varer i 1 år med mulighet for forlengelse dersom ny prest ikke er tilsatt ved vikariatets utløp. Stillingsstørrelse kan diskuteres.

Foruten prest i full stilling, disponerer Petrikirken i dag menighetsarbeider, musikkmedarbeider og renholder i deltidsstillinger.

Dersom den som tilbys stillingen oppfyller krav for prestetjeneste i Metodistkirken, vil en slik fremtidig stilling også kunne drøftes i samråd med Metodistkirkens utnevningsorganer.
 
 Arbeidsoppgaver

*Overordnet ledelse av menighetens drift
*Stabsledelse
*Bindeleddsfunksjon mellom ulike virkegrener i menigheten
*Kontoradministrativt arbeid
*Noe arbeid knyttet til gudstjenesteplanlegging og gjennomføring
*Kvelds -og helgearbeid må påregnes

Stillingsbeskrivelse vil bli utarbeidet.

Kvalifikasjoner

*Utdanningsbakgrunn: Administrative-/ pedagogiske-/teologiske fag
*Dokumentert ledererfaring kreves.

Personlige egenskaper

*Du er trygg i lederrollen
*Du kan arbeide selvstendig
*Du er en god relasjonsbygger
*Du har god evne til å samarbeide i team
*Du er utadvendt, fleksibel og løsningsorientert
*Du vil være lojal mot Metodistkirkens kirkeordning og kristne grunnsyn

Vi tilbyr

*Opplæring
*Lønn etter avtale
*Pensjonsordning


Kontaktinformasjon

Svein Veland, Prest i Petrikirken tlf 91 393930
Arne Håkenstad, Leder i Petrikirkens personalkomite tlf 48 201322.


Søknadsfrist 14. april, 2020


Send en søknad på epost til petrikirken@metodistkirken.no og fortell litt om deg selv, din bakgrunn og din motivasjon for å søke stillingen.

Attester og vitnemål kan fremlegges ved eventuelt intervju.

 

 

 

Nytt fra Metodistkirken
Dagens andakt er ved prest Øystein Brinch. Les mer
Hvert år er mange metodister med som bøssebærere og givere. I år må vi gjøre ting anderledes. Les mer
Powered by Cornerstone